What is christianity?

Dit Engelstalige filmpje vertelt op eenvoudige wijze wat het christelijk geloof inhoudt en wie Jezus is. 

Duur: 3:12 min