Christianity Explored

Christianity Explored is een korte cursus die je helpt iets te begrijpen van het christelijk geloof en het leven van Jezus.  In zeven bijeenkomsten worden drie vragen besproken die bij het hart van het christendom komen: Wie was Jezus? Waarom kwam Hij? Wat houdt het in om Hem te volgen?

Christianity Explored is een cursus die je de kans geeft om na te denken over de grote vragen van het leven. En om de persoon te ontdekken die het hart is van het christelijk geloof, Jezus Christus.

Programma

Het programma behandelt de volgende onderwerpen:

  1. Goed nieuws: Waarom deze cursus?
  2.  Identiteit: Wie is Jezus?
  3.  Zonde: Waarom kwam Jezus?
  4.  Het kruis: Waarom stierf Jezus?
  5.  De opstanding: Waarom stond Jezus op?
  6.  Genade: Hoe kan God ons aannemen?
  7.  Kom en sterf: Wat betekent het om Jezus te volgen?

Vind hier een cursus in jouw buurt. Meer info (Engelstalig) vind je op:

christianityexplored.org of facebook.com/ChristExplored