De waterdoop

Heb jij een ontmoeting gehad met Jezus, waardoor je je van je oude weg hebt afgekeerd en Hem wilt gaan volgen? Dan is het jouw moment om je te laten dopen! Jeej!

... Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.  -Handelingen 2:38 -

De waterdoop is een heel speciaal moment. Het is de openbare belijdenis van jouw keuze om Jezus Heer te maken over jouw leven. Tijdens de doop wordt je oude leven met Jezus begraven in het watergraf en sta je met Hem op in je nieuwe, eeuwige leven met Hem.

U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt. - Kolossenzen 2:12 -

Jouw doop
Wellicht ben je op dit moment (nog) niet bij een kerk aangesloten, waardoor je niet goed weet hoe en waar je gedoopt kunt worden. Weet dat je ons altijd kunt benaderen hiervoor. Wij maken deel uit van een prachtige kerkgemeenschap, de Ark in Zuid-Scharwoude, waar jouw doop met liefde en vreugde gefasciliteerd wordt! (Uiteraard kosteloos.) Je wordt gedoopt door middel van onderdompeling in een doopbad en direct daarna wordt er gebeden voor de doop in de Heilige Geest.

Meer info
Voor informatie neem gerust contact met me op via amanda@leveninfullcolour.nl of 06 23987585. Je kunt uiteraard ook rechtstreeks contact opnemen met de Ark, via info@dearknh.nl